Internationale controlenorm over fraude : ook relevant voor Belgiƫ

In Balans nummer 524 van 31 juli 2005 wordt op pagina 4 e.v. de aangepaste ISA-norm 240 besproken die de verantwoordelijkheid van de auditor bij fraude regelt.

Een voorstel van richtlijn ter vervanging van de huidige Achtste Richtlijn over de wettelijke accountantscontrole stelt dat deze controles voortaan moeten worden uitgevoerd met inachtneming van de ISA-normen. De tekst van dit voorstel vindt u hier.