CBFA-studie kritisch over gebruik van alternatieve prestatiemaatstaven

In Balans nummer 558 van 15 februari 2007 wordt op pagina 5 dieper ingegaan op een studie van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) over de voorstelling van de IFRS winst- en verliesrekening en het gebruik van alternatieve prestatiemaatstaven bij vennootschappen die over het boekjaar 2005 voor de eerste keer hun geconsolideerde jaarrekening hebben moeten opstellen met toepassing van de 'International Financial Reporting Standards' (IFRS).

De volledige tekst van deze studie kan u hier raadplegen.

Dit document is in PDF-formaat. Om het te bekijken, heeft u Acrobat Reader nodig. Deze software kan u hier gratis downloaden.