Nieuw Benelux-verdrag voor merken en voor tekeningen of modellen

In Balans nummer 552 van 15 november 2006 wordt op pagina 6 e.v. het zogenaamde “Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)” (BVIE) toegelicht. De transponeringstabel waarvan sprake in de tekst, is opgenomen als bijlage 1 bij de gemeenschappelijke memorie van toelichting van de regeringen bij het BVIE. Deze memorie van toelichting kan u hier downloaden. De tabel is te vinden op pagina 10 e.v.

Dit document is in PDF-formaat. Om het te bekijken, heeft u Acrobat Reader nodig. Deze software kan u hier gratis downloaden.