Wet tot invoering van het ‘Wetboek van vennootschappen en verenigingen’ (WVV) zopas gepubliceerd

In het Belgisch Staatsblad van 4 april 2019 (p. 33.239 e.v.) werd de wet van 23 maart 2019 gepubliceerd ‘tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen’. U vindt de integrale tekst van de nieuwe wet (en het WVV) hier.

 

Inhoud nr. 826 van 15.04.2019

1 Hervorming vennootschapsrecht
Het nieuwe vennootschapsrecht : inwerkingtreding en overgangsregels

5 Boekhoudrecht
CBN over groepsbijdrage

7 Boekhoudrecht
CBN over afzonderlijke aanslag bij ontoereikende bedrijfsleidersbezoldiging