Ook wie kartelproduct zelf niet produceert, riskeert boete

In Balans nr. 590 van 31 juli 2008 bespreekt Hendrik Viaene op p. 3 e.v. het arrest van 8 juli 2008 van het Europees Gerecht van Eerste Aanleg te Luxemburg. De integrale tekst van dit arrest kan hier worden geconsulteerd (klik op “zaak T-99/04”).