Vrijstelling jaarrekeningplicht micro-entiteiten : pas in 2011 ?

In de bijdrage op p. 6 van Balans nr. 629 van 30 april 2010 wordt de wetgevingsresolutie besproken van het Europese Parlement van 10 maart 2010 (COD/2009/0035). De integrale tekst van dit document kunt u hier raadplegen.

Dit document (alsook de stand van zaken omtrent het voorstel van richtlijn), vindt men ook terug op de website van het Europese Parlement, meer bepaald op deze webpagina.