Verbod op gezamenlijk aanbod : strijdig met Europees recht ?

In Balans nr. 595 van 31 oktober 2008 wordt op p. 6 melding gemaakt van de conclusie van advocaat-generaal Trstenjak. Deze conclusie kan hier worden geconsulteerd.