Quote

• Het zopas bekendgemaakte aangifteformulier in de personenbelasting voor aanslagjaar 2023 opent met een mededeling voor “gehuwden en wettelijk samenwonenden” die tot gevolg heeft dat koppels waarvan de ‘vrouw’ ouder is dan de ‘man’ de aangifte nu anders moeten invullen. Zie Fiscoloog van deze week, p. 1 voor meer uitleg.