Historiek

Fiscoloog bestaat meer dan 40 jaar.
De eerste editie dateert van november 1979.
Aanvankelijk tweemaal per maand.
Sinds 1987 elke week opnieuw.
Nu al meer dan 1650 keer.

Lezers van het eerste uur
herinneren zich de gele brief.
Acht bladzijden lang.
Ietwat nonchalant ‘getypt’.

Vandaag is hij flink uit de kluiten gewassen.
Veel omvangrijker ook.
Door de expansieve informatiestroom.

Onveranderd is het opzet.
De wil om het veilige baken te zijn.
In het woelwater van de belastingen.
Door de lezer snel en accuraat te informeren.
Over al wat fiscaal reilt en zeilt.
Met grote aandacht voor goede leesbaarheid,
hoge kwaliteit, duiding en kritische zin.

Voorheen alleen op papier.
Sinds geruime tijd ook digitaal.
Met een archief,
online sinds 1995.