Geactualiseerde versie van alle toepasselijke IAS/IFRS-normen in de EU

In Balans nr. 597 van 30 november 2008 wordt op p. 7 melding gemaakt van de nieuwe Verordening van de Europese Commissie, met in bijlage de geconsolideerde tekst van alle IAS- en IFRS-normen die op 15 oktober 2008 van kracht zijn binnen de Europese Unie. De integrale tekst van deze Verordening kan u hier raadplegen.

Dit document is opgesteld in PDF-formaat. Om het te bekijken, heeft u Acrobat Reader nodig. Deze software kan u hier gratis downloaden.