Verkoop op afstand : verkoper mag dan toch kredietkaartnummer eisen

In Balans nr. 599 van 31 december 2008 wordt op p. 4 melding gemaakt van het arrest van het Hof van Justitie van 16 december 2008. De integrale tekst van dit arrest kan u hier terugvinden.

In dezelfde tekst is sprake van een nieuw voorstel van Richtlijn van de Europese Commissie betreffende consumentenrechten (COM(2008)614). Deze tekst kan u hier consulteren.

Dit laatste document is opgesteld in PDF-formaat. Om het te bekijken, heeft u Acrobat Reader nodig. Deze software kan u hier gratis downloaden.