Jaarrekeningplicht voor kleinste ondernemingen blijft mogelijk

In Balans nr. 604 van 15 maart 2009 worden op p. 1 enkele documenten van de Europese Commissie besproken. U kan deze hieronder raadplegen :

- COM(2009) 83 definitief
- COM(2006) 691 definitief
- COM(2007) 394 definitief
- 'Opinion of the High Level Group' van 10 juli 2008
- COM(2008) 800 definitief
- Resolutie van het Europees Parlement van 18 december 2008
- Aanbeveling 2003/361/EG

Deze documenten zijn opgesteld in PDF-formaat. Om ze te bekijken, heeft u Acrobat Reader nodig. Deze software kan u hier gratis downloaden.