Exit verbod op gezamenlijk aanbod : wat betekent dit concreet ?

In de bijdrage op p. 1 van Balans nr. 607 van 30 april 2009 wordt het arrest van het europees Hof van Justitie van 23 april 2009 besproken. De integrale tekst van dit arrest kan u hier raadplegen.