Presentatie van de jaarrekening : nieuwe norm van de IASB in de maak

In Balans nr. 846 van 15 maart 2020 wordt op p. 5 melding gemaakt van de ontwerptekst van de IASB voor een nieuwe internationale boekhoudnorm over de presentatie, de structuur en de inhoud van de jaarrekeningen die worden opgesteld volgens de IAS/IFRS-normen. U vindt hieronder de Engelstalige en Franstalige versie van deze ontwerpnorm.

- General Presentation and Disclosures

- Dispositions générales en matière de présentation et d'informations à fournir

Deze documenten zijn opgesteld in PDF-formaat. Om deze te bekijken, heeft u Acrobat Reader nodig. Deze software kan u hier gratis downloaden.