Europees groenboek over toekomst pensioenen : stand van zaken

In Balans nr. 651 van 30 april 2011 wordt op p. 5 melding gemaakt van het 'Groenboek naar adequate, houdbare en zekere Europese pensioenstelsels' (COM(2010)365 definitief). U kan dit document hier raadplegen.

Begin dit jaar vond in het Europees Parlement een uitvoerig debat plaats over dit Europees groenboek, hetgeen uitmondde in een resolutie van 16 februari 2011. Deze resolutie kan u hier raadplegen.

Daarnaast werden nog twee adviezen gepubliceerd :
- een Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Europees groenboek
- een Advies van het Comité van de Regio's over adequate, houdbare en zekere Europese pensioenstelsels

Deze documenten zijn opgesteld in PDF-formaat. Om ze te bekijken, heeft u Acrobat Reader nodig. Deze software kan u hier gratis downloaden.