Europees compromis voor micro-entiteiten : vereenvoudiging ?

In Balans nr. 656 van 31 juli 2011 wordt op p. 1 melding gemaakt van de compromistekst die op 31 mei 2011 door de Europese Raad werd goedgekeurd. U kan dit document hier raadplegen.

De huidige tekste van de Vierde Richtlijn kan u hier raadplegen.

Deze documenten zijn opgesteld in PDF-formaat. Om ze te bekijken, heeft u Acrobat Reader nodig. Deze software kan u hier gratis downloaden.