Openbaarmaking vennootschapsakten : ministeriële omzendbrief

In Balans nr. 578 van 15 januari 2008 wordt de omzendbrief besproken over “de verschillende processen inzake de openbaarmaking van akten en stukken van handelsvennootschappen en van burgerlijke vennootschappen met handelsvorm”. De integrale tekst van deze omzendbrief kan u hier raadplegen.

 

Dit document is opgesteld in PDF-formaat. Om ze te bekijken heeft u Acrobat Reader nodig. Deze software kan u hier gratis downloaden.