Inhoud nr. 902 van 15.10.2022

1 Hervorming arbeidsmarkt
Over de vierdagenweek, deconnectie, platformwerkers, transitietrajecten, enz.
1. Verbetering work-life balans
2. Nieuwe digitale economie
3. Activering van ontslagen werknemers
4. Investeren in opleiding

7 KORT
FSMA lanceert 20 projecten voor een betere bescherming van de consument