Wet tot invoering van het ‘Wetboek van vennootschappen en verenigingen’ (WVV) en KB tot uitvoering van dit nieuwe wetboek (KB/WVV) gepubliceerd

In het Belgisch Staatsblad van 4 april 2019 (p. 33.239 e.v.) werd de wet van 23 maart 2019 gepubliceerd ‘tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen’. U vindt de integrale tekst van de nieuwe wet (en het WVV) hier. Het koninklijk besluit van 29 april 2019 ‘tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen’ (KB/WVV) werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 april 2019 (tweede editie). U vindt de integrale tekst van het uitvoeringsbesluit hier.

 

Inhoud nr. 832 van 08.07.2019

1 Boekhoudrecht
Ook vrije beroepers zijn boekhoudplichtige ondernemingen : CBN-advies

3 Economisch recht
Afronding op 5 eurocent straks verplicht voor cashbetalingen

4 Boekhoudrecht
Definitief CBN-advies over groepsbijdrage

6 KORT
Omzettingstabel WVV gepubliceerd
KB over erkenning van VZW’s als beroepsvereniging
Snellere uitbetaling van individuele levensverzekeringen
Gedragscode voor inducements in verzekeringen gepubliceerd
Wordt een verzekeringsovereenkomst in de toekomst makkelijker opzegbaar ?