Inhoud nr. 430 van 30.09.2019

1 Vennootschapsbelasting
België implementeert CFC-stelsel uit ATAD : nog enkele vragen
• Achtergrond van de nieuwe regels
• Definitie van een ‘CFC’
• Belastbare CFC-winst
• Vermijding van dubbele belasting
• Aangifteplicht
• Toepasselijkheid onder de dubbelbelastingverdragen