Quote

De regering bereidt momenteel een regeling voor die ondernemingen “de mogelijkheid” wil bieden “het negatief resultaat dat ze verwachten voor het inkomstenjaar 2020, reeds in rekening te brengen in de belasting die ze voor het inkomstenjaar 2019 (aanslagjaar 2020) verschuldigd zijn” (ontwerp van memorie van toelichting bij het voorontwerp van wet “houdende fiscale bepalingen ter bestrijding van de economische gevolgen van de COVID-19-pandemie”). Zie Fiscoloog van deze week, p. 1 voor een overzicht van de op stapel staande regeling.