Quote

De ECOFIN-Raad heeft “de lidstaten uitgenodigd om vanaf 1 januari 2021 op fiscaal gebied defensieve maatregelen te nemen tegen de rechtsgebieden die door de Raad” als niet-coöperatieve rechtsgebieden worden gebrandmerkt. “Aangezien België zich heeft geëngageerd om deze maatregelen tijdig te implementeren, moeten [bepaalde wijzigingen] dringend door de wetgever worden aangenomen” (ontwerp van memorie van toelichting bij het voorontwerp van wet “houdende dringende diverse fiscale en fraudebestrijdende bepalingen”). Over welke ‘dringende’ wijzigingen het hier precies gaat en welke andere maatregelen het voorontwerp nog in petto heeft, zie Fiscoloog van deze week, p. 1 e.v.