Quote

Bij de berekening van het aftrekpercentage inzake beroepsmatige autokosten moet o.m. rekening worden gehouden met het CO2-uitstootgehalte van het voertuig. “De wettekst verduidelijkt niet of het moet gaan” om de ‘NEDC-CO2-waarde’ dan wel om de (nieuwere en strengere) ‘WLTP-CO2-waarde’. Daarom heeft de Administratie een “standpunt” ingenomen dat “van toepassing is totdat, in voorkomend geval, nieuwe wetsbepalingen daaromtrent in werking zouden treden” (FAQ van 25 maart 2020 “over het aftrekpercentage van beroepsmatige autokosten”). Over dat standpunt – dat inmiddels ook is doorgesijpeld in de FAQ omtrent de berekening van het voordeel van alle aard inzake bedrijfswagens – zie Fiscoloog van deze week, p. 13.