Fiscus publiceert erratum bij FAQ deeleconomie (BTW-luik)

Enkele weken geleden publiceerde de Administratie een nieuwe versie van haar FAQ betreffende "de deeleconomie en occasionele diensten tussen burgers inzake BTW". In een ‘erratum’ d.d. 4 juli 2019 meldt de Administratie dat de geïndexeerde grensbedragen inzake toegelaten omzet zoals opgenomen in de FAQ, "niet correct zijn" zoals trouwens reeds opgemerkt in Fisc. 2019, nr. 1617, 4. U vindt de tekst van het erratum hier.

De redactie wenst u een prettige vakantie.
De eerstvolgende editie van Fiscoloog verschijnt op 7 augustus 2019.