Wet tot invoering van het ‘Wetboek van vennootschappen en verenigingen’ (WVV) en KB tot uitvoering van dit nieuwe wetboek (KB/WVV) gepubliceerd

In het Belgisch Staatsblad van 4 april 2019 (p. 33.239 e.v.) werd de wet van 23 maart 2019 gepubliceerd ‘tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen’. U vindt de integrale tekst van de nieuwe wet (en het WVV) hier. Het koninklijk besluit van 29 april 2019 ‘tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen’ (KB/WVV) werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 april 2019 (tweede editie). U vindt de integrale tekst van het uitvoeringsbesluit hier.

 

Inhoud nr. 827 van 30.04.2019

1 Boekhoudrecht
CBN over obligatieleningen : weinig verrassingen voor boekhouders

3 Boekhoudrecht
CBN over vergoedingen voor vrijwilligers- en verenigingswerk

4 Boekhoudrecht
Definitief CBN-advies over brexit

5 Accountancy
Hervorming referentierentevoeten na exit LIBOR : impact op boekhouding

7 KORT
Bijkantoren van buitenlandse vennootschappen : definitief CBN-advies
Definitief CBN-advies over ziekenhuisfinanciering