Inhoud nr. 828 van 15.05.2019

1 Hervorming verenigingsrecht
Het nieuwe verenigingsrecht : inwerkingtreding en overgangsregels

5 Boekhoudrecht
CBN over crowdfunding : tweede versie van ontwerpadvies